Piotr Olszewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu, gdzie zdając egzamin państwowy, nabył uprawnienia inspektora pracy. W latach 2008‑2012 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.  Kontrolując przedsiębiorstwa o zasięgu krajowym i międzynarodowym przeprowadził szereg kontroli z zakresu prawa pracy. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej w 2013r. zdał egzamin państwowy uprawniający do wykonywania zawodu radcy prawnego. Obecnie zajmuje stanowisko eksperta do spraw prawa pracy w jednostce kadrowo‑płacowej jednej z największych polskich korporacji. W ramach wykonywanych obowiązków pełni rolę doradczą względem zespołów z obszarów: kadrowego, czasu pracy, płacowo-zasiłkowego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i umów cywilnoprawnych. Reprezentuje pracodawców podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach jednostki, w której jest zatrudniony opiniował m.in. założenia systemu kadrowo płacowego (SAP) oraz prowadził pilotażowy program dotyczący wdrożenia nowego systemu czasu pracy w organizacji. Jako radca prawny reprezentuje z sukcesem pracodawców w sporach z zakresu prawa pracy. W ramach obsługi świadczonej na rzecz przedsiębiorców opiniuje zdarzenia z zakresu prawa pracy i tworzy regulacje wewnątrzzakładowe (m.in. regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych). Z powodzeniem prowadzi szkolenia zamknięte oraz otwarte. Podczas szkoleń prezentuje praktyczne podejście do interpretacji przepisów prawa pracy i metodykę kontroli organów Inspekcji Pracy.

 

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia