Paulina Koperska

 

Krzysztof Bobiński - trener, psycholog pracy, menedżer. Głównym obszarem jego zainteresowań jest funkcjonowanie zespołów oraz rozwiązywanie konfliktów (negocjacje, mediacje, facylitacja) ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji.   

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Psychologii.

Posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku, zarówno w prowadzonych projektach jak i również w kierowaniu międzynarodowymi zespołami.   

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: komunikacja, obsługa klienta, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, mediacje, facylitacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem oraz kształcenie cech przywódczych.  

 

Paulina Koperska - pasjonatka ludzi i rozwoju ich potencjału. Coach indywidualny i zespołowy, trenerka umiejętności miękkich. Pracuje z zespołami i ich członkami nad połączeniem efektywności  i dobrych relacji oraz autonomią w podejmowaniu decyzji.

Liderka z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu organizacjami  i ich finansami, tak w środowisku międzynarodowym jak i polskim.

2002-2006 Dyrektor finansowa i Wiceprezeska Żywiec Zdrój, 2014-2015 Prezeska Krynica Vitamin.

Doświadczenie menadżerskiej wykorzystywała szkoląc od 2007 roku przez ponad 4,5tys godzin szkoleniowych i warsztatowych w ramach programów z zakresu  rozumienia biznesu, strategii, zarządzania przez cele, wprowadzania zmian, komunikacji, zarządzania projektami oraz  umiejętności osobistych i menedżerskich.

Przeprowadziła ponad 600 godzin coachingu indywidualnego, zespołowego i Action Learning  dla osób prywatnych i menedżerów.

Absolwentka licznych kursów i studiów w kierunku zarządzania – m in MBA ESSEC;  Akademii Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego , Studiów Psychologii Zmiany Postaw i Zachowań Uniwersytetu Warszawskiego; Facylitacji Dialogu Nansen Institute.

 

Prowadzone szkolenia