Monika Olejniczak

Trener biznesu, konsultant, koordynator projektów. Specjalizuje się w tematyce zarządzania projektami oraz zarządzania ryzykiem  w  organizacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała realizując oraz nadzorując projekty dla instytucji publicznych  z zakresu edukacji, profilaktyki oraz kompetencji osobistych. Realizowała dla instytucji z sektora prywatnego oraz publicznego wdrożenia metodyki PRINCE2® (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji  w  Warszawie) oraz standardu PMI (Grupa Azoty Kędzierzyn Koźle) do zarządzania projektami. Wspierała opracowanie oraz wdrożenie planów rozwoju zarządzania ryzykiem dla Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy. Realizowała dedykowane programy szkoleniowe z zakresu zarządzania ryzykiem dla kadry menadżerskiej KGHM i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz dla pracowników Ministerstwa Finansów. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie w obszarze rozwoju osobistego oraz zarządzania projektami.

Prowadzone szkolenia