Monika Mroczko

Specjalistka w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz wdrażania rozwiązań e-administracji. Posiada kilkuletnie doświadczenie w analizie, opracowywaniu koncepcji oraz wdrażaniu rozwiązań organizacyjno – technicznych służących szeroko pojętej informatyzacji administracji publicznej. Jako członek zespołu wdrażającego system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją odpowiadała za analizę zasad obiegu dokumentów w jednostce, opracowanie koncepcji wdrażania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, opracowanie procedur stosowania EZD oraz przygotowywanie i prowadzenie szkoleń związanych z e-administracją.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia