Monika Mazuch

Naczelnik wydziału kontroli Departament Informacji Finansowej Ministerstwo Finansów; absolwentka wydziału zarządzania UW, wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów; doświadczenie w prowadzeniu kontroli w instytucjach obowiązanych i nakładający sankcje administracyjne za nieprawidłowe realizowanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia