Michał Gil

główny legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu, radca prawny. Odpowiedzialny za kształt legislacyjny szeregu senackich projektów ustaw. Autor opinii i propozycji poprawek do rozpatrywanych przez Senat ustaw uchwalonych przez Sejm, a także innych opinii legislacyjnych przygotowywanych na potrzeby Senatu i jego organów. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa administracyjnego oraz zasad prawidłowej legislacji. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w ramach Projektu Legis – Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia