Marek Tarabuła

absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od wielu lat pracuje w administracji rządowej (Wyższy Urząd Górniczy, Śląski Urząd Wojewódzki), zajmując stanowiska na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej - od inspektora po dyrektora generalnego. Brał udział w opracowaniu pierwszej Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej. Był asesorem Assessment Center dla Urzędu Służby Cywilnej oraz KSAP.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia