Marek Szopa

Profesor nauk fizycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prezes Polskiego  Towarzystwa Trenerów Biznesu, członek Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Współzałożyciel i partner firmy edukacyjnej Exbis. Specjalista w dziedzinie zastosowania nauk ścisłych w zarządzaniu, negocjacjach i podejmowaniu decyzji. Autor ponad 70 prac naukowych i podręczników, m.in. z negocjacji i teorii gier. Wykładowca wielu międzynarodowych konferencji. Jego wykłady na YT mają ponad 400 tysięcy wyświetleń. Twórca  gier symulacyjnych, praktyk szkoleń opartych na dowodach.

Prowadzone szkolenia