Marek Geszprych

radca prawny, ekspert w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa rolnego i leśnego; posiada wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej i w sektorze pozarządowym. Czynnie wykonuje zawód radcy prawnego w organie administracji rządowej zajmującym się ochroną środowiska. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne, przejawiające się m. in. prowadzeniem od 2009 r. szkoleń dla różnych form organizacyjnych w sektorze państwowym, samorządowym i komercyjnym (administracja publiczna, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, fundacje, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego) z zakresu problematyki administracyjnej w sferze prawa ochrony środowiska. 

Prowadzone szkolenia