Marcelina Przeździęk

Logopeda, pedagog, trener głosu; prowadzi zajęcia z zakresu korekty wad wymowy, pracy głosem, dykcji.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia