Małgorzata Sidor-Rządkowska

Doktor habilitowany nauk społecznych, profesor na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Jest wykładowcą na studiach MBA i podyplomowych, doświadczonym konsultantem i trenerem; autorką wielu książek, w tym „Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej”; członkiem kapituły ogólnopolskiego konkursu Top HR Manager in Action.

Prowadzone szkolenia