Małgorzata Pelczar

Menedżer z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży szkoleniowo-doradczej zdobytym m.in. pełniąc funkcje trenera wewnętrznego oraz Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Zarządu w międzynarodowej spółce doradczej.  Ekspert z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji w organizacji. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz licznych akredytowanych programów rozwojowych. Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz certyfikat doradcy coachingu zespołowego "Action Learning". Prowadzi projekty dla kadry zarządzającej i pracowników w biznesie oraz w administracji publicznej. Pomaga przezwyciężać i pokonywać ograniczenia w myśleniu o sobie i rozwijać potencjał kompetencji menedżerskich oraz zawodowych. Pracuję w oparciu o sprawdzone (również autorskie): programy i materiały szkoleniowe, gry, ćwiczenia, scenki, quizy, symulacje - tak, żeby pobudzać i zachęcać do eksperymentowania, myślenia i uczenia się. Największą wartość prowadzonych szkoleń stanowi potencjał każdego z jego uczestników, który stara się wydobyć, wzmacniać i stymulować.

Prowadzone szkolenia