Maciej Tański

Mediator, od 2001 r. specjalizujący się w sprawach cywilnych oraz w konfliktach i sporach wewnątrzorganizacyjnych. Szkoli nowych mediatorów i pomaga praktykującym mediatorom w doskonaleniu umiejętności. Jest autorem licznych publikacji nt. mediacji o charakterze praktycznym. Od 2005 r. jest członkiem Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Z KSAP współpracuje od 1998 r. W 2017 roku przeszkolił ponad 400 osób z umiejętności mediacyjnych.

Prowadzone szkolenia