Maciej Kłodawski

doktor nauk prawnych (2014), adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny. Autor książki Redundancja w tekście prawnym (2017) oraz członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Dawniej legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i pracownik Rządowego Centrum Legislacji (Departament Prawny i Orzecznictwa). Wykładowca w projekcie LEGIS prowadzonym przez KSAP.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia

Żadne szkolenie nie spełnia wybranych kryteriów. Zmień kryteria wyszukiwania