Krzysztof Kościński

Certyfikowany trener języka migowego. Ukończył  dodatkowe szkolenia z nauczania międzynarodowego języka migowego. Prelegent konferencji dotyczących nauczania języka migowego. Prowadził ok. 40 kursów na poziomach A1, A2, B1, B2 m.in. dla pracowników GUS, MSZ, UTK, Politechniki Warszawskiej, Centrum Nauki Kopernik.

Prowadzone szkolenia

Żadne szkolenie nie spełnia wybranych kryteriów. Zmień kryteria wyszukiwania