Krzysztof Andrzej Wąsowski

Doktor nauk prawnych i adwokat; wspólnik w kancelarii Elżanowski, Cherka, Wąsowski w Warszawie; adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW;  członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji; przeprowadził ponad 1000 godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników i urzędników administracji rządowej i samorządowej.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia