Katarzyna Styk

od 2010 pracownik Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych; członek Podzespołu ds. Opracowania Strategii na rzecz Osób Niepełnosprawnych. W latach 2013-2014 - Sekretarz Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych; szkoleniami zajmuje się z pasji do dzielenia się wiedzą.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia