Katarzyna Podsiadły

psycholog, konsultantka kariery, trenerka umiejętności psychospołecznych. Ukończyła m.in: Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej ,Wyższa Szkołę Zarządzania (kierunek: Zarządzanie zasobami ludzkim),kurs trenerski I stopnia organizowany przez Klub Myśli Społecznej Inicjatywy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z orzeczoną niepełnosprawnością. Inicjatorka oraz współprowadząca firmę “Praca w równowadze”.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia