Justyna Pędzich

radca pracy, pracownik Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 2000 r. Naczelnik Wydziału Normatywnego – Departament Zasiłków C/ZUS od 2015 r. 

Prowadzone szkolenia