Józefa Radlicka

Od 13 lat pracownik administracji rządowej; urzędnik mianowany; obecnie kierownik oddziału zarządzania dokumentacją w urzędzie wojewódzkim; praktyk w obszarze elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz wdrażania rozwiązań e- administracji; posiada kilkuletnie doświadczenie w analizie, opracowywaniu koncepcji oraz wdrażaniu rozwiązań organizacyjno – technicznych służących szeroko pojętej informatyzacji administracji publicznej. Jako członek zespołu wdrażającego system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją odpowiada za analizę zasad obiegu dokumentów w jednostce, opracowanie koncepcji wdrażania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, opracowanie procedur stosowania EZD oraz przygotowywanie i prowadzenie szkoleń związanych z e-administracją.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia