Jerzy Klonowski

Aktor pantomimy i trener komunikacji niewerbalnej; tworzy i realizuje szkolenia z zakresu wystąpień publicznych i komunikacji niewerbalnej, m. in. dla osób występujących publicznie (TVN i Polskie Radio); publikuje artykuły na temat zastosowania języka ciała w komunikacji społecznej; prowadzi zajęcia dotyczące autoprezentacji i mowy ciała w ramach podyplomowych studiów menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej; od 1982 roku do chwili obecnej pracuje w Warszawskiej Operze Kameralnej, będąc solistą – aktorem pantomimy Sceny Mimów.

Prowadzone szkolenia