Jędrzej Wieczorkowski

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zastosowań narzędzi informatycznych dla różnych instytucji; doradza i współpracuje z różnymi organizacjami w zakresie zastosowań IT; autor ponad 50 publikacji naukowych dotyczących zastosowań informatyki, współautor podręcznika akademickiego na temat narzędzi komputerowych wspomagających pracę biurową.

Prowadzone szkolenia