Jacek Sobolewski

Jacek Sobolewski – ekonomista, logistyk, posiada ponad 20-to letnie doświadczenie w zarządzaniu budżetem i majątkiem jednostek budżetowych dysponentów: części, II-go i III-go stopnia, obecnie Dyrektor Biura Budżetu 
i Majątku Prokuratury.

Prowadzone szkolenia