Hanna Grudowska

Coach indywidualny i grupowy, trener, szkoleniowiec, praktyk biznesu.

Mgr socjologii (SWPS Warszawa), Coach indywidualny i grupowy – SWPS i Laboratorium Psychoedukacji, Akademia Grupy TROP.

Pracuje przede wszystkim z biznesem, sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi i firmami rodzinnymi. Specjalizuje się w długofalowych programach rozwojowych ukierunkowanych na pracę nad sobą jak i ze swoim zespołem. Pracuje szczególnie w obszarze emocji, motywacji, stresu i komunikacji.

Prowadzone szkolenia