Grzegorz Rządkowski

Dr hab. nauk matematycznych, profesor Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się modelowaniem ekonometrycznym i matematycznym, matematyką obliczeniową, metodami numerycznymi oraz matematyką finansową. Ekspert NAWA i PwC. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych w czasopismach z listy JCR.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia

Żadne szkolenie nie spełnia wybranych kryteriów. Zmień kryteria wyszukiwania