Grażyna Jaworska-Piotrowska

coach, mentor, trenerka biznesu, mediatorka. 20-letnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych firmach. Specjalizuje się w budowaniu modeli zarządzania i struktur organizacyjnych, zarządzaniu zmianą oraz rozwoju przywództwa. Jako mediatorka od 2010 r. pomaga rozwiązywać spory pracownicze i biznesowe. Dwukrotne nagradzana na Kongresie Kadry za programy rozwojowe i talentowe. Wyróżniona nagrodą Neptuna
za działania CSR. Autorka wielu programów mentoringowych
i coachingowych w organizacjach. 

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia