Ewa Kluczek-Woźniak

psycholog, coach PCC ICF, doradca kariery, facylitator metody Job Crafting,

Od kilkunastu lat wspiera w kompleksowym przygotowaniu się do procesów rekrutacyjnych, budowaniu pewności siebie na rynku pracy, w określaniu indywidualnej ścieżki kariery. Diagnozuje talenty w oparciu o testy psychologiczne, test iP121 oraz Style Myślenia FRIS. Prowadzi indywidualne oraz grupowe sesje coachingu kariery oraz warsztaty, m.in. z obszarów rozwijania odporności psychicznej, uważności i radzenia sobie ze stresem, budowania zdrowych nawyków

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia