Eliza Czerwińska

Doktorantka w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego; pracownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego; współautorka poradników językowych oraz słowników ortograficznych; współpracowała z Poradnią Językową Telewizji Polskiej; redagowała i korygowała liczne publikacje i wydawnictwa; ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów poprawności językowej dla urzędników.

Prowadzone szkolenia