Edyta Gryniewicz-Krzysztof

Psycholog, trener II stopnia PTP, nauczyciel akademicki, trener Szkoły Trenerów Administracji i Biznesu; prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji społecznych i kierowniczych, kształtowania kultury organizacyjnej, przeciwdziałania anomii, budowania etosu pracowniczego.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia

Żadne szkolenie nie spełnia wybranych kryteriów. Zmień kryteria wyszukiwania