dr Stefan Akira Jarecki

doktor nauk prawnych. Zawodowo od lat związany z administracją publiczną. Obecnie zajmuje się obsługą prawną procesu wydatkowania środków europejskich w administracji centralnej. Trener wewnętrzny w Ministerstwie Rozwoju. Reprezentował władze polskie przed Komisją Europejską w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Adiunkt na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie (działającej pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk). 

Prowadzone szkolenia