dr Ilona Iłowiecka-Tańska

Ekspertka w zakresie planowania i realizacji konsultacji społecznych. Od 2011 roku prowadzi je dla urzędów administracji samorządowej, w tym dla Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, i instytucji rządowych.  Z jej szkoleń dotyczących moderacji i planowania konsultacji skorzystało ponad 500 osób.

Prowadzone szkolenia