dr Ewa Perłakowska

Doktor nauk humanistycznych, historyk-archiwista z ponad 20-letnim doświadczeniem i praktyką zawodową, doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki.

Ekspert i doradca w obszarze zarządzania dokumentacją (w szczególności elektroniczną), systemów klasy EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, funkcjonowania archiwum, porządkowania dokumentacji, instrukcji kancelaryjnych i archiwalnych oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt.

Długoletni pracownik sieci archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Jako dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych współtworzyła zasady dla elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w ramach prac nad rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. oraz dla szeregu aktów prawnych, m.in. nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 2015 r. oraz wielu rozporządzeń.

Autorka licznych książek i artykułów poświęconych problematyce zarządzania dokumentacją i jej archiwizacji oraz elektronizacji. 

Prowadzone szkolenia