dr Anna Reda-Ciszewska

doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; ekspert w Zespole Prawa Pracy oraz Zespole ds. rozwoju dialogu społecznego

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia

Żadne szkolenie nie spełnia wybranych kryteriów. Zmień kryteria wyszukiwania