Bartosz Bator

adwokat, dziennikarz, działacz społeczny. Pracował dla szeregu instytucji publicznych gdzie zajmował się obsługą prawną organów, wydawaniem decyzji, prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz reprezentowaniem organów w sporach sądowych, głównie w zakresie dostępu do informacji. Obecnie w ramach praktyki adwokackiej m.in. reprezentuje obywateli w sporach z urzędami. Stały komentator Dziennika Gazety Prawnej, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej, członek sekcji prawa i postępowania administracyjnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia