Bartłomiej Chludziński

Doktor nauk prawnych – WPiA UMK w Toruniu.  Prowadzi zajęcia i szkolenia z zakresu technik negocjacji i mediacji. Zaanga­żowany w badania nad wykorzy­staniem alterna­tywnych metod rozwią­zy­wa­nia sporów w administracji publicznej. W latach 2010-2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Prowadzone szkolenia

Żadne szkolenie nie spełnia wybranych kryteriów. Zmień kryteria wyszukiwania