Barbara Wilczek

Doktor Uniwersytetu w Bournemouth; w latach 2006-2011 specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, w tym nad przygotowania i przeprowadzenia Assessment Centre w rekrutacji na stanowiska różnych szczebli; od 2012 specjalista ds. rekrutacji w branży IT; nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Roehampton w Londynie na magisterskich studiach online z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Prowadzone szkolenia