Barbara Gańcza

certyfikowany trener II stopnia (rozwój osobisty i umiejętności miękkie), ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych i własności intelektualnej. Ponadto absolwentka studiów podyplomowych z kierunków: pedagogika, przedsiębiorczość i zarządzanie zasobami ludzkimi. Manager-praktyk. Od kilkunastu lat wykładowca akademicki w Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej, Dolnośląskiej Szkole Wyższej  i Wyższej Szkole Handlowej realizująca wykłady z zakresu przedsiębiorczości, komunikacji interpersonalnej, treningu i coachingu managerskiego. Prowadzi sesje coachingu zespołowego i indywidualnego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie szkoleń z kompetencji miękkich (w tym z autoprezentacji i wystąpień publicznych), szkoliła polityków, managerów, kadrę kierowniczą i innych. W latach 2016-18 współpracowała z Business Toastmasters Wrocław. Realizuje wiele projektów zagranicznych wspierających rozwój potencjału uczestników oraz budowy i prezentacji ich biznesu. Ma w dorobku współpracę z Isla University w Porto, cykl warsztatów na Uniwersytecie w Beninie, w Nigerii, projekty edukacyjne w Hiszpanii. Autorka skryptu do projektu „Akademia Managera”.  Właścicielka firmy szkoleniowej „NAJLEPSZESZKOLENIA” realizującej zlecenia dla firm, administracji publicznej i klientów indywidualnych. Promuje etykę w życiu osobistym i biznesie.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia