Artur Wdowczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych oraz program Top Public Executive powadzony przez KSAP wspólnie z IESE Business School w Barcelonie. Obecnie w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej na wydziale prawa jednej z warszawskich uczelni. Pełnił funkcję kierownika jednostki budżetowej oraz dyrektora generalnego centralnego urzędu administracji rządowej.

Prowadzone szkolenia