Anna Łaniecka

Trenerka, Coach, Andragog, Mediator.

Ukończyła Wydział Pedagogiczny oraz MISMaP na kierunku Psychologia w ramach Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Szkoły Trenerów Szkoły Coachów w Grupie TROP.

Specjalizuje się w pracy z liderami biznesu, administracji publicznej w zakresie rozwoju kompetencji liderskich. Prowadzi i koordynuje programy: „Lider w nowej rzeczywistości”,  „Jak zarządzać zespołami rozproszonymi”, „Nowa rzeczywistość, nowe nawyki”, „Employability – otwórz się na nowe możliwości”. Pracuje indywidualnie, grupowo, stacjonarnie, online.

Prowadzone szkolenia