Andrzej Hrabiec

doktor architektury i urbanistyki, od blisko 40 lat pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki

Krakowskiej, planista i projektant licznych dokumentów planistycznych i projektów architektoniczno-urbanistycznych w kraju i zagranicą. Twórca autorskich metodologii związanych z rewitalizacją (programy i projekty), jak również autor wielu artykułów naukowych dotyczących tej tematyki.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia

Żadne szkolenie nie spełnia wybranych kryteriów. Zmień kryteria wyszukiwania