Adam Zawisny

Specjalista ds. polityki społecznej, wiceprezes Instytutu Niezależnego Życia, ekspert Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Kierował monitoringiem wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w administracji centralnej (m.in. w KPRM, MRPiPS i MZ) oraz był współautorem raportów alternatywnych do ONZ z realizacji przez Polskę Konwencji.

Członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, członek Komitetu Dostępność Plus w ochronie zdrowia oraz przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. wdrażania Konwencji o prawach Osób z Niepełnosprawnościami przy Urzędzie Miasta Łodzi. Członek Rady Programowej Kongresu, grupy eksperckiej ON Inclusion 14-20 oraz ekspert Komitetu Monitorującego PO WER i Komisji Europejskiej w zakresie deinstytucjonalizacji i dostępności.

Aktywista na rzecz Niezależnego Życia oraz realizacji prawa do dostępności, w oparciu o najlepsze wzorce międzynarodowe, na bazie współpracy z European Disability Forum, European Network on Independent Living oraz Inclusion Europe.

Prowadzone szkolenia

Żadne szkolenie nie spełnia wybranych kryteriów. Zmień kryteria wyszukiwania