Adam Miniatorski

Trener wiodący szkolenia, psycholog i filozof, specjalizacja: praca ze sposobami myślenia i emocjami, modele kompetencji zawodowych, metoda AC/DC.

Prowadzone szkolenia

Żadne szkolenie nie spełnia wybranych kryteriów. Zmień kryteria wyszukiwania