Zakres szkolenia

Pozostałe

Tytuł szkolenia

Zasady i narzędzia tworzenia ankiet internetowych

Termin

24-05-2023

Termin

24.05.2023

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online. Warsztaty z elementami wykładu

Liczba uczestników

16

Koszt

450.00 PLN

Adresat

  • osoby odpowiedzialne w pracy za komunikację i obsługę interesantów
  • osoby zajmujące się jakością usług

Cele

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat tego jak tworzyć i rozsyłać przez Internet ankiety dotyczące różnych zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem badania jakości świadczonych usług.

Efekty szkolenia

  • znajomość zasad poprawnego tworzenia ankiet
  • umiejętność wykorzystania narzędzi internetowych do tworzenia i dystrybucji ankiet
  • umiejętność prezentowania wyników badań

Program

  • Wprowadzenie – cel prowadzenia badań ankietowych
  • Przedstawienie różnych rodzajów badań i omówienie kiedy i w jaki sposób najlepiej stosować badania ankietowe.
  • Zasady budowy ankiet (długość ankiety, rodzaje pytań, kolejność pytań) – krótki wykład i ćwiczenia, na podstawie których uczestnicy przećwiczą tworzenie różnych rodzajów pytań i dobieranie ich w zależności od kontekstu i potrzeby oraz poznają zasady poprawnego tworzenia ankiet
  • Narzędzia internetowe do tworzenia ankiet – przegląd różnych narzędzi
  • Praktyczna praca nad tworzeniem kwestionariusza ankiety - Uczestnicy poznają różne narzędzie do tworzenia ankiet internetowych. Następnie pracują na tych narzędziach – tworząc własne ankiety. Omówienie stworzonych ankiet, analiza najczęściej pojawiających się błędów, omówienie dobrych praktyk.