Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Rządowa procedura legislacyjna – poziom podstawowy

Termin

17-04-2023

Termin

17.04.2023

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne

Liczba uczestników

12

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

Anna Markowska

Adresat

Początkujący pracownicy administracji rządowej, w tym nieprawnicy oraz pracownicy komórek merytorycznych, ze stażem nie dłuższym niż 3 lata

Cele

Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi zasadami kształtującymi rządowy proces legislacyjny oraz z głównymi etapami rządowego procesu legislacyjnego.

Zaprezentowanie podstawowych różnic w trybie procedowania aktu prawnego w zależności od rodzaju projektu dokumentu rządowego oraz wskazanie niezbędnych dokumentów, których wymóg opracowania uzależniony jest od etapu prac nad projektem dokumentu rządowego.

Podanie podstawowych aktów prawnych oraz zaprezentowanie głównych stron internetowych odnoszących się do rządowego procesu legislacyjnego.

Efekty szkolenia

Nabycie podstawowej teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat rodzajów projektów dokumentów rządowych i etapów procedury legislacyjnej właściwej do ich procedowania.

Program

  • Zasady opracowania aktu prawnego wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji
  • Procedowanie projektu dokumentu rządowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury wpisu projektu do właściwego wykazu prac legislacyjnych, etapu uzgodnień, etapu właściwych komitetów, etapu Stałego Komitetu Rady Ministrów, komisji prawniczej, potwierdzenia przez Komitet oraz etapu Rady Ministrów
  • Wskazanie niezbędnych dokumentów, których obowiązek opracowania uzależniony jest od etapu prac nad projektem.