Tytuł szkolenia

RODO w urzędzie – przepisy, orzecznictwo i praktyka

Termin

11-05-2023, 12-05-2023

Termin

11-12.05.2023

Czas trwania

2 dni szkoleniowe, 16 godzin dydaktycznych  (9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

16

Koszt

670.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

 • kadra kierownicza
 • osoby upoważnione do przetwarzania danych
 • audytorzy wewnętrzni
 • legislatorzy, radcowie prawni oraz inne osoby zaangażowane w obsługę prawną i organizacyjną urzędu
 • osoby zaangażowane w proces wyboru usługodawców
 • kandydaci na inspektorów ochrony danych, członkowie zespołów IOD 

Cele

Przekazanie, jak można racjonalnie stosować przepisy RODO, aby działać zgodnie z prawem bez paraliżowania funkcjonowania 

Efekty szkolenia

 • wiedza, które informacje podlegają ochronie na podstawie RODO oraz jak je legalnie zbierać i dalej przetwarzać m.in. udostępniać 
 • umiejętność identyfikacji, kiedy osoby, których dane dotyczą mogą korzystać z praw na podstawie RODO
 • wskazanie, jak minimalizować ryzyko naruszeń ochrony danych i jak na nie reagować 

Program

Omówienie najnowszych decyzji i stanowisk Prezesa UODO, orzecznictwa sądów administracyjnych, wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych. Przedstawienie regulacji RODO ze wskazaniem przykładów typowych dla sektora publicznego – m.in. KPA, dostęp do informacji publicznej, petycje. Program obejmuje m.in. :

 • Zakres informacji chronionych na podstawie RODO
 • Zasady i podstawy przetwarzania danych (m.in. kopiowanie dokumentów a RODO, tzw. dane nadmiarowe, retencja danych a BIP, sposoby zapewnienia rozliczalności,)
 • Udostępnienie danych a powierzenie przetwarzania danych (m.in. kiedy wymagane jest podpisanie umowy powierzenia, jak ją zredagować, jak weryfikować dostawców usług; omówienie przykładowych wzorów dokumentów)
 • Prawa osób, których dane dotyczą (m.in. klauzule informacyjne RODO, tzw „warstwowe informowanie”, jak reagować na żądania usunięcia danych oraz żądania nieuzasadnione i nadmierne)  
 • Inspektor Ochrony Danych - status, obowiązki, współpraca w urzędzie
 • Bezpieczeństwo danych – neutralność technologiczna, procedury wewnętrzne, praktyczne wskazówki dla osób upoważnionych, minimalizacja ryzyka naruszeń ochrony danych
 • Naruszenia ochrony danych (co, kiedy i komu zgłaszać)  
 • Kontrola Prezesa UODO, sankcje i odpowiedzialność
 • Darmowe i wiarygodne źródła informacji o RODO