Zakres szkolenia

Pozostałe

Tytuł szkolenia

Pracownik z niepełnosprawnością w moim zespole . Klient z niepełnosprawnością w naszym urzędzie.

Termin

24-04-2023, 25-04-2023

Termin

24-25.04.2023

Czas trwania

2 dni szkoleniowe (10 godzin dydaktycznych) godz. 9.00-13.30

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

20

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

Barbara Stachura

Adresat

Pracownicy urzędów,  którzy  mają bezpośredni kontakt z klientami o różnych rodzajach niepełnosprawności.  Zespoły pracowników gdzie zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością  lub planowane jest  ich zatrudnienie .

Cele

Zwiększenie  umiejętności współpracy  z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności.

Efekty szkolenia

 • Wzrost poziomu wiedzy o niepełnosprawności
 • Obniżenie obaw dotyczących kontakt z osobą z niepełnosprawnością
 • Analiza własnych postaw wobec niepełnosprawności
 • Poznanie podstawowych zasad komunikacji z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności

Program

 • Stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością
 • Zasady komunikacji z osobami o rożnych rodzajach niepełnosprawności ( savoir-vivre)
 • Rodzaj schorzenia a sposób funkcjonowania
 • Sytuacje trudne w kontakcie z klientem- przykłady rozwiązań
 • Osoba z niepełnosprawnością w  naszym zespole
 • Bariery i korzyści wynikające z zatrudnienia osób z niepełnosprawnością
 • Ograniczenia pracownika z niepełnosprawnością a jego stanowisko pracy
 • Znaczenie pracy w życiu osób z niepełnosprawnością