Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Przepisy końcowe – uwarunkowania systemowe, formuły redakcyjne i pułapki korelacji z innymi rodzajami przepisów

Termin

20-10-2021

Termin

20.10.2021

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 7 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-15.00)

 

Forma zajęć

Wykład połączony z elementami warsztatowymi przeprowadzony drogą internetową online

Liczba uczestników

25

Koszt

300.00 PLN

Prowadzący

Włodzimierz Zając

Adresat

 • pracownicy departamentów merytorycznych ministerstw i urzędów centralnych zajmujący się opracowywaniem projektów ustaw i rozporządzeń
 • pracownicy departamentów prawnych i legislacyjnych ministerstw i urzędów centralnych
 • legislatorzy sejmowi i senaccy

Cele

 • zapoznanie z systemowymi i praktycznymi warunkami formułowania przepisów końcowych,
 • podniesienie praktycznych kompetencji w zakresie redagowania przepisów końcowych i rozwiązywania problemów nietypowych i skomplikowanych z nimi związanych

Efekty szkolenia

 • umiejętność poprawnego redagowania przepisów: uchylających, o wejściu w życie, utracie mocy i mocy wstecznej
 • zmniejszenie liczby błędów i komplikacji wywołanych nieprecyzyjnymi lub sprzecznymi wewnętrznie i systemowo przepisami końcowymi

Program

 

 • Uwarunkowania systemowe formułowania przepisów końcowych:
  • wymóg niesprzeczności systemu prawnego realizowany za pomocą przepisów końcowych;
  • zasady prawidłowej legislacji a przepisy końcowe.
 • Przepisy uchylające:
  • wyjątki od zasady uchylania aktu normatywnego w całości – kiedy przepis uchylający staje się przepisem zmieniającym;
  • specyfika przepisów uchylających w rozporządzeniach.
 • Przepisy o utracie mocy aktu lub jego poszczególnych jednostek redakcyjnych:
  • jak odróżnić akty i przepisy czasowe od aktów i przepisów epizodycznych:
  • sposoby określania utraty mocy aktu lub przepisów czasowych.
 • Przepisy o wejściu w życie proste i złożone:
  • podstawowe formuły redakcyjne i w jakich przypadkach ich używać;
  • uzależnienie wejścia w życie od zdarzenia przyszłego w ustawach i rozporządzeniach;
  • formuły redakcyjne w przypadku różnicowanie terminu wejścia w życie poszczególnych przepisów;
  • przepis o wejściu w życie nowelizacji nowelizacji.
 • Moc wsteczna ustaw i rozporządzeń:
  • przesłanki naruszenia zasady lex retro non agit;
  • formuły redakcyjne dla uzyskania mocy wstecznej nie tylko za pomocą przepisów końcowych.
 • Przepisy końcowe w aktach prawa wewnętrznego;
  • uwarunkowania vacatio legis;
  • specyfika formuł redakcyjnych przepisów uchylających i o wejściu w życie.