Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Parlamentarne procedury legislacyjne

Termin

21-10-2021, 22-10-2021

Termin

21-22.10.2021

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00–16.00

Forma zajęć

wykład połączony z zajęciami praktycznymi (rozwiązywanie kazusów)

Liczba uczestników

15

Koszt

600.00 PLN

Adresat

 • urzędnicy, którzy w ramach wykonywanych obowiązków uczestniczą w pracach Parlamentu nad projektem ustawy i ustawą; 
 • inne niż urzędnicy osoby, które zainteresowane są działalnością prawotwórczą Senatu, w szczególności procedurą rozpatrywania ustaw oraz procedurą opracowywania senackich projektów ustaw (m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych).

Cele

Zapoznanie uczestników z procedurami: rozpatrywania ustaw przez Senat oraz opracowywania senackich projektów ustaw, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, z uwzględnieniem Konstytucji, Regulaminu Senatu, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądów doktryny w tym zakresie.

Program

 • I dzień szkolenia: Etap przedparlamentarny procesu ustawodawczego, postępowanie prawodawcze w Sejmie – podstawy prawne i praktyka

 • podstawy prawne procesu ustawodawczego
 • istota inicjatywy ustawodawczej – zakres, ramy prawne, podmioty uprawnione, funkcja uzasadnienia projektu ustawy
 • wstępna kontrola (formalna i materialna) projektu ustawy w Sejmie;
 • zasada trzech czytań w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i w praktyce sejmowej
 • szczegółowe rozpatrzenie projektu ustawy – rola komisji sejmowych
 • zakres poprawki do projektu ustawy
 • czym zajmuje się sejmowe Biuro Legislacyjne
 •  

  II dzień szkolenia: Postępowanie prawodawcze w Senacie – procedura i praktyka

 • znaczenie i rola Senatu w procesie prawotwórczym (Konstytucja i Regulamin Senatu)
 • zadania i rola organów Senatu w procesie prawotwórczym
 • procedura rozpatrywania ustawy (podstawowa)
 • szczególne procedury rozpatrywania ustaw
 • poprawka Senatu (co to jest poprawka, jaki może być jej zakres merytoryczny oraz jak sporządzić poprawkę)
 • procedura uchwalenia senackiego projektu ustawy (procedura podstawowa i procedury szczególne, w tym procedura tzw. „szybkiej ścieżki”)
 • czym zajmuje się senackie Biuro Legislacyjne
 • znaczenie i rola Senatu w procesie prawotwórczym (Konstytucja i Regulamin Senatu);
 • zadania i rola organów Senatu w procesie prawotwórczym;
 • procedura rozpatrywania ustawy (podstawowa);
 • szczególne procedury rozpatrywania ustaw;
 • poprawka Senatu (co to jest poprawka, jaki może być jej zakres merytoryczny oraz jak sporządzić poprawkę);
 • procedura uchwalenia senackiego projektu ustawy (procedura podstawowa i procedury szczególne, w tym procedura tzw. „szybkiej ścieżki”);
 • czym zajmuje się senackie Biuro Legislacyjne.