Zakres szkolenia

Komunikacja, relacje

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Mediacje i rozwiązywanie konfliktów

Termin

22-02-2021, 23-02-2021

Termin

22-23.02.2021

Czas trwania

2 dni szkoleniowe, 16 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

On-line

Liczba uczestników

14

Koszt

600.00 PLN

Adresat

Osoby funkcyjne w Urzędzie

Cele

Szkolenie dostarcza narzędzi, które pozwalają w prosty sposób ocenić rzeczywistą sytuację, rodzaj konfliktu oraz dobrać skuteczne sposoby postępowania, adekwatne do sytuacji. Poznasz też własny styl rozwiązywania konfliktów.

Program

Metody rozwiązywania konfliktów

 • Moja postawa wobec konfliktów
 • Źródła, poziomy i rodzaj konfliktów
 • Mechanizmy psychologiczne w konflikcie
 • Konflikty pożądane
 • Konflikty destrukcyjne
 • Jakich zachowań i wypowiedzi unikać, aby nie doprowadzać do eskalacji konfliktu

Metody efektywnego rozwiązywania problemów i poszukiwania rozwiązań

 • Inicjatywa i aktywność w pracy oraz jej bariery
 • Model efektywnego rozwiązania problemów
 • Indywidualny styl myślenia („percepcja vs. rzeczywistość”)
 • Techniki efektywnego rozwiązywania problemów

Umiejętności komunikacyjne we współpracy

 • Definiowanie problemu
 • Współpraca zamiast konfliktu
 • Sztuka asertywnego przekonywania
 • Model komunikacji w sytuacjach konfliktowych