Tytuł szkolenia

International Economic English (poziom średniozaawansowany wyższy)

Termin

09-05-2023, 10-05-2023, 11-05-2023

Termin

9-11.05.2023

Czas trwania

10 godzin dodatycznych, godz. 9.30-12.15

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

9

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Cele

Poszerzenie słownictwa specjalistycznego i poprawa płynności mówienia, szybkie oswojenie ze słownictwem ekonomicznym, doskonalenie sprawności językowej urzędnika w kontakcie z anglojęzycznymi materiałami oraz pracą w środowisku międzynarodowym

Program

Tendencje na światowych rynkach (w tym inflacja, recesja, łańcuchy dostaw, technologie i miejsca pracy), ranking PKB i inne (lepsze?) oceny państw, globalizacja i jej potencjalne odwrócenie, sankcje, itd. Czytanie, oglądanie i słuchanie oryginalnych materiałów, elementy tłumaczeń, dyskusja.